Home » Doradztwo w dziedzinie transportu drogowego

Doradztwo w dziedzinie transportu drogowego

Na przewoźnikach ciąży obowiązek znajomości szeregu przepisów. Do najważniejszych z nich należą:

  • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (T.j. Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1414 z późn., zm.),
  • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowcy (T.j. Dz.U. z 2012 r., Nr 0, poz. 1155),
  • Rozporządzenie WE nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r.

Ze swojej strony oferujemy Państwu pomoc w zakresie interpretacji przepisów prawa oraz informację o najistotniejszych zmianach.