Home » Szkolenia kierowców

Szkolenia kierowców

Korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia prowadzimy szkolenia z zakresu:

  • czasu pracy kierowcy
  • obsługi tachografu cyfrowego

Każdemu uczestnikowi oferujemy materiały szkoleniowe zawierające informacje niezbędne do prawidłowego planowania czasu pracy.
Szkolenia służą przekazywaniu i wiedzy kierowcom o zasadach planowania czasu pracy kierowców. Przekazują nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz również praktyczną, pomagają uniknąć najczęściej popełnianych błędów.