Home » Wspieramy

Wspieramy

001002

001

Jako firma działająca na rynku od 2007 r. wspieramy inicjatywy pro społeczne i pro kulturowe. W swojej działalności oddajemy możliwie najwięcej uwagi i pomocy nie tylko finansowej wszelkim pożytecznym celom. Dążymy do odpowiedzialnego rozwoju miasta i regionu w którym na co dzień funkcjonujemy.
Przez kontakt z organizacjami wspierającymi społeczność lokalną pragniemy ugruntować nasze relacje oraz trwale wpisywać się w krajobraz lokalny tak aby nasze funkcjonowanie przyniosło korzyści nie tylko naszym partnerom i nam ale także całemu otoczeniu, co realizujemy m.in.: przez wspieranie wielu organizacji i przedsięwzięć w działalnościach oświatowo-wychowawczych, kulturowych oraz charytatywno-opiekuńczych. Staramy się przyczyniać do rozwoju kultury i uczestniczyć aktywnie w życiu społecznym.

Działalność wydawnicza i popularyzatorska:

Od 2006 r. prowadzenie strony internetowej poświęconej grodziskom
oraz krajobrazowi kulturowemu dawnych Prusów. (http://grodziska.eu/)

Współpraca przy tworzeniu pierwszego historycznego e-booka, poświęconego najwcześniejszym dziejom Olsztyna.
Do pobrania: http://grodziska.eu/books/poczatki_olsztyna.pdf
Kamienie w historii, religii i kulturze – nagroda czytelników w konkursie ARS Libris 2011, Przeglądzie Wydawnictw Regionalnych.

Masovia t. 13, 2010
Pismo poświęcone dziejom Mazur. Na rocznik 13 żadna z instytucji państwowych i samorządowych nie przeznaczyła funduszy. Powyższy tom został wydany, a jego koszt sfinansowany ze środków własnych. W ten sposób zapobieżono upadkowi tego pisma naukowego.